Scroll naar beneden voor informatie over:

Therapie

 • doelgroep, doelstelling
 • klacht of probleemgebied
 • overzicht integratieve werkvormen

Getalenteerd zijn / hoogbegaafdheid / hoog-sensitiviteit

Wandelcoaching en wandelworkshops

Workshops en trainingen

Onder andere:

  • sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining;
  • praatgroep hoogbegaafdheid voor kinderen en jongeren
  • filosofiegroep voor hoogbegaafden
  • vaardigheidstraining voor hoog sensitieven
  • executieve vaardigheidstraining
  • faalangsttraining

Relatie / echtscheiding / gezin

Coaching op school, opleiding en bedrijf

Coaching op school, opleiding en bedrijf

Visie op coaching

Coaching is een manier van begeleiding waarin de werknemer geprikkeld wordt het beste uit zichzelf te halen en optimaal te presteren met behoud van balans, energie en werkplezier.

Afhankelijk van de hulpvraag is de coach primair gericht op begeleiding in samenhang met de werksituatie. Privé-omstandigheden en werksituatie zijn nauw met elkaar verbonden, zo nodig zal aandacht besteed worden aan beide levensgebieden.

Het coachingstraject is toekomst- en oplossingsgericht, waarbij zowel de werkgever als de werknemer gebaat is.

De coaching is gericht op zelfsturing, zelfinzicht, zelfreflectie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We onderzoeken de patronen die het functioneren belemmeren.

Individuele coaching

 • doelgericht en planmatig leren werken (timemanagement)
 • ontwikkelen van competenties zowel werk als persoonlijk gerelateerd
 • inzicht krijgen in effecten van gedrag
 • omgaan met veranderingen, werkdruk en stressvolle situaties
 • effectief en positief leren communiceren
 • positieve mindset met een pro-actieve en preventieve attitude
 • inzicht krijgen in kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen
 • terugval in prestatie door situaties in de privé-omstandigheden
 • het oplossen van vastgelopen werksituaties
 • leren conflicten te beheersen of op te lossen
 • hulp en begeleiding bij preventie, re-integratie en burnout
 • duurzaam inzetbaar
 • werk- en leefplezier in balans.

  Groepsdynamische procesbegeleiding, coaching en teambuilding

  hebben als uitgangspunt:

  • focussen op de gewenste situatie
  • voortborduren op succeservaringen
  • ervaringsleren
  • oplossingsgericht werken
  • feedback geven en ontvangen
  • positieve communicatie
  • psycho-educatie
  • inzicht krijgen, bewust worden en het nemen van verantwoordelijkheid.

  Begeleiding in het onderwijs

  • wat spiegelt dit kind jou?
  • positieve communicatie
  • begeleiding bij executieve vaardigheden
  • begeleiding bij hoogbegaafdheid
  • groepsdynamische procesbegeleiding, coaching en teambuilding
  • coaching lerarencompetenties (SBL)
  • trainingen op maat
  • teambuildingsdagen
  • teamuitje in de natuur als inspiratiebron of ter evaluatie

  Daarnaast werk ik vanuit de lerarencompetenties, zoals geformuleerd door SBL.

  De verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te onderscheiden:

  • de interpersoonlijke rol
  • de pedagogische rol
  • de vakinhoudelijke & didactische rol
  • de organisatorische rol.

  Deze beroepsrollen worden vervuld in vier typen situaties die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar: – het werken met leerlingen

  • met collega’s
  • met de omgeving van de school
  • met zichzelf.

  Therapie

  Praktijk Timandra biedt psycho-sociale therapie, coaching en training op maat, afgestemd op specifieke behoeften van uw persoonlijke hulpvraag.

  In een kennismakingsgesprek van 30 minuten, bepalen we tijdens het intakegesprek de behandeldoelen en het meest geschikte begeleidingstraject. Dit gesprek is gratis.

  Doelgroepen:

  • kind, jeugd, gezin, adolescent, volwassene
  • school, opleiding en bedrijf
  • gezinsrelaties, partnerrelaties

  De werkwijze van therapie/coaching en training is:

  • begeleiding op maat, ieder mens is uniek
  • positief en toekomstgericht
  • het ontwikkelen van zelfinzicht en bewustzijn
  • oplossingsgericht en praktisch
  • het versterken van zelfvertrouwen, autonomie, passie en passie
  • het aanspreken van het zelfsturend – en zelf herstellend vermogen
  • contextuele probleemoplossing
  • integraal
  • het ontwikkelen van meesterschap over voelen, denken en gedrag
  • open minded-houding
  • zingeving en levenskunst (her-)vinden
  • prioriteiten leren stellen en keuzes leren maken
  • basisveiligheid en zelfvertrouwen (vertrouwen op eigen kracht) ontwikkelen
  • executieve vaardigheden vergroten en ontwikkelen (leren leren)
  • plezier, humor en creativiteit bevorderen.

  Ik werk inventief en integratief en kijk naar het kind/de mens als geheel (holistisch) in al zijn fysieke, psychische, emotionele, sociale en spirituele (lees zingevings-) dimensies.

  Een klacht in het ene gebied leidt vaak tot klachten in een ander gebied.

  Welke klacht of probleemgebieden kunnen er zijn?

  • zelfbeeldproblematiek, verminderd zelfvertrouwen
  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, obstipatie, buikpijn, onrust in het lichaam,
  • slaapproblemen, lusteloosheid, burn-out
  • gedragsproblemen als driftaanvallen, ruzie maken, gebrek aan concentratie
  • impulsiviteit, klachten binnen het autistisch spectrum
  • verslaving (computer- telefoonverslaving, eet-, drink- of drugsverslaving, gokverslaving) en tic’s
  • probleemgewoonten als haren trekken, nagelbijten, snel huilen, duimzuigen etc.
  • traumaverwerking (bijvoorbeeld scheidingsproblematiek, pest-slachtoffer, ouder-kindrelatie)
  • omgaan met rouw en verdriet
  • angsten (faalangst) en fobieën; vol hoofd, tobben
  • slaap-, eet – of zindelijkheidsproblemen
  • hechtingsproblemen, contactproblemen (knuffelen, intimiteit, aanraken)
  • omgaan met hoogbegaafdheid en hoog-sensitiviteit
  • omgaan met feedback; moeite met communicatie
  • moeilijkheden met planning, organisatie, motivatie (timemanagement) en discipline
  • perfectionisme
  • overbelasting, werkdruk, stress, burn-out
  • gezags- en opvoedingsproblematiek
  • moeite met samenwerken, sociale interventies, vriendschap aangaan en behouden
  • zingeving, tevredenheid, verminderd levensplezier / depressie.

  Integratieve therapeutische werkvormen:

  • psycho-educatie
  • oplossingsgerichte therapie: werken aan oplossingen, denken ik kansen en mogelijkheden
  • geweldloze communicatie-tools
  • cognitieve gedragstherapie o.a. : werken aan de invloed van gebeurtenissen, gedachten en gevoelens op het gedrag (o.a. R.E.T., NLP, ABC-schema)
  • speltherapie o.a.: gezelschapsspellen en andere spelletjes; drama/toneel
  • ondersteunende spellen en zingevingskaarten
  • lichaamswerk o.a.: ontspanningsoefeningen, krachtoefeningen, mimiek, houding
  • creatieve therapie o.a.: knutselen, tekenen, vision board, collages
  • natuurbeleving als metafoor
  • verhalen, metaforen, visualisaties, Innerchild en symbolen
  • Inner voice dialogue

  *in overleg praktische huiswerkopdrachten.

  Getalenteerdheid / hoogbegaafdheid / hoogsensitiviteit

  Praktijk Timandra biedt expertise op het gebied van:

  • (h-)erkenning van talent in ontwikkeling als een gave van meervoudige-, hoge intelligentie(s), hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
  • vermeende persoonlijkheidsstoornissen ‘Twice Exceptionals’
  • zelfinzicht en bewustwording
  • kwaliteiten, valkuilen/vervormingen, allergieën en uitdagingen
  • metacognitie & mindset
  • autonomie vergroten
  • idealisme versus realiteitszin
  • doelgerichtheid; keuzes maken uit de schat aan ideeën
  • motivatie & discipline: uitvoeren, iets afmaken / volbrengen
  • sociale vaardigheid en – weerbaarheid; afgestemde communicatie, vriendschappen aangaan en behouden, empathie ontwikkelen
  • rust in je hoofd en rust in lijf; balans
  • zingevingsvraagstukken & levenskunst
  • de lat lager leggen (perfectionisme)

   

  • ontwikkelen van executieve vaardigheden (leren / leren)
   • Plannen en organiseren: het vermogen om vooruit te denken, een plan te maken, prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen, in te schatten hoelang iets duurt
   • Flexibiliteit: je kunnen aanpassen als iets verandert (bijvoorbeeld een afspraak die niet doorgaat), een probleem anders oplossen, schakelen tussen activiteiten.
   • (Werk-)geheugen: dit is de tijdelijke opslagcapaciteit van ons brein, waarin we taak- en contextgerelateerde informatie bewerken (bijvoorbeeld een rekensom maken; samenwerken)
   • Inhibitie: het vermogen om impulsen (prikkels uit de omgeving of van binnenuit) te onderdrukken en je focus, aandacht te vergroten
   • Emotieregulatie: het adequaat aansturen van je emoties, zoals bijvoorbeeld op een gepaste manier boosheid uiten.
   • Taakinitiatie: het op tijd en op een efficiënte manier aan een taak beginnen.

  Wandelcoaching en wandelworkshops

  Begeleide (stilte-)wandelingen in de natuur helpen je:

  • te aarden
  • aanwezig te zijn in het hier en nu
  • al je zintuigen te gebruiken
  • stil te worden in jezelf
  • je hoofd (gedachten) leeg te maken
  • beter te luisteren naar je gevoel
  • je ademhaling te bevorderen
  • meer in contact te komen met jezelf
  • te ontspannen
  • je energie te vergroten
  • &
  • het heeft een positief effect op je gemoed en gezondheid.

  Wandelcoaching met de natuur als metafoor helpt je:

  naast bovenstaande punten bij stiltewandelingen

  • transformatieprocessen in gang te zetten
  • snel tot de essentie te komen door gebruik te maken van metaforen en symbolen
  • te aanvaarden van wat is en los te laten wat je niet meer dient
  • verlangens helder te krijgen
  • letterlijk en figuurlijk stappen te zetten naar wat je wilt bereiken
  • inzicht in jezelf te vergroten

  *Via wandelcoachings-therapie kan jouw persoonlijke hulpvraag / wens / onderwerp ingezet worden.

  Wandelworkshops in de natuur “Het jaar rond”:

  • meebewegen met de symboliek van de seizoen
  • wat spiegelt elk seizoen jou
  • wat heeft elk seizoen voor jou in petto
  • Winter: verstilling en nieuwe kracht verzamelen
  • Lente: zaaien en ontkiemen
  • Zomer: bloeien en oogsten
  • Herfst: loslaten

  In elk seizoen één workshop ‘het jaar rond’!

  Thema-wandelworkshops

  Wandelworkshops Oud & Nieuw:

  Reflectie op 2023 en vooruitblik naar 2024

  *Vindt plaats in december 2023

  Voor alle workshops in 2023 volgen:

  plaats, data, kosten, tijdstip en aanmelding, zie onder WELKOM de actualiteiten-agenda

  Workshops & trainingen

  Trainingen / praatgroepen

  Regelmatig en bij voldoende aanmeldingen (vanaf 3 à 4 deelnemers) biedt Praktijk Timandra trainingen en workshops aan in een cyclus van 6 à 8 keer.

  Workshop Oud & Nieuw

  • Reflectie op 2023 en vooruitblik naar 2024
  • Vision board maken

  In december 2023 (datum en tijdstip volgt)

  Trainingen per leeftijdsgroep

  • sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining;
  • praatgroep hoogbegaafdheid voor kinderen en jongeren
  • HB-filosofiegroep
  • HS-vaardigheidstraining
  • executieve vaardigheidstraining
  • faalangsttraining

  Relatietherapie / coaching

  Wanneer:

  • u en uw partner er samen niet meer uitkomen
  • een van u beiden of u beiden andere verlangens of verwachtingen heeft
  • er vragen of problemen zijn bij emotie, communicatie, intimiteit of seksualiteit
  • er verschil in opvatting is over de taakverdeling in relatie of gezin
  • er vaak spanningen in uw relatie zijn
  • er sprake is van beschaamd vertrouwen
  • u geen tijd kunt vinden voor elkaar.

  Samen met u brengt de coach/therapeut verschillende deelgebieden in kaart. U wordt zich bewust van de communicatie tussen u beiden, de manier van omgaan met elkaar en de wijze waarop de hulpvraag hierin een rol speelt.

  Samen onderzoeken we wat nodig is, om de relatie weer in positieve richting te ontwikkelen.

  U krijgt praktische tips, handvatten en oefenopdrachten.

  Echtscheidingsbegeleiding

  Trouwen is een werkwoord en scheiden ook.

  Een echtscheidingsproces is een heel ingrijpende gebeurtenis voor kinderen en ouders.

  Voor kinderen en jongeren is een onafhankelijk vertrouwenspersoon van groot belang.

  (Preventieve) hulp en ondersteuning kan een hoop problemen voorkomen en oplossen.

  Voor ouders en opvoeders:

  • ouders samen op één lijn
  • herstel van de gezagsrelatie
  • grenzen stellen
  • opvoeden met plezier
  • positieve communicatie binnen uw gezin

  Gezinsbuilding

  Met het hele gezin op gezellige en speelse wijze aan een prettige sfeer en open communicatie werken. Het onderlinge vertrouwen en de gezagsverhoudingen herstellen.

  Hereniging van gezinnen

  Gescheiden gezinnen of gezinnen waaruit een ouder is weggevallen worden begeleid bij het samenvoegingsproces van twee gedeelde gezinnen.

  Ouder-opvoed-praatgroep

  Positieve communicatie, praktisch, direct toepasbaar, oplossings- en toekomstgericht.

  Coaching op school, opleiding en bedrijf

  Visie op coaching

  Coaching is een manier van begeleiding waarin de werknemer geprikkeld wordt het beste uit zichzelf te halen en optimaal te presteren met behoud van balans, energie en werkplezier.

  Afhankelijk van de hulpvraag is de coach primair gericht op begeleiding in samenhang met de werksituatie. Privé-omstandigheden en werksituatie zijn nauw met elkaar verbonden, zo nodig zal aandacht besteed worden aan beide levensgebieden.

  Het coachingstraject is toekomst- en oplossingsgericht, waarbij zowel de werkgever als de werknemer gebaat is.

  De coaching is gericht op zelfsturing, zelfinzicht, zelfreflectie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We onderzoeken de patronen die het functioneren belemmeren.

  Individuele coaching

  • doelgericht en planmatig leren werken (timemanagement)
  • ontwikkelen van competenties zowel werk als persoonlijk gerelateerd
  • inzicht krijgen in effecten van gedrag
  • omgaan met veranderingen, werkdruk en stressvolle situaties
  • effectief en positief leren communiceren
  • positieve mindset met een pro-actieve en preventieve attitude
  • inzicht krijgen in kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen
  • terugval in prestatie door situaties in de privé-omstandigheden
  • het oplossen van vastgelopen werksituaties
  • leren conflicten te beheersen of op te lossen
  • hulp en begeleiding bij preventie, re-integratie en burnout
  • duurzaam inzetbaar
  • werk- en leefplezier in balans.

  Groepsdynamische procesbegeleiding, coaching en teambuilding

  hebben als uitgangspunt:

  • focussen op de gewenste situatie
  • voortborduren op succeservaringen
  • ervaringsleren
  • oplossingsgericht werken
  • feedback geven en ontvangen
  • positieve communicatie
  • psycho-educatie
  • inzicht krijgen, bewust worden en het nemen van verantwoordelijkheid.

  Begeleiding in het onderwijs

  • wat spiegelt dit kind jou?
  • positieve communicatie
  • begeleiding bij executieve vaardigheden
  • begeleiding bij hoogbegaafdheid
  • groepsdynamische procesbegeleiding, coaching en teambuilding
  • coaching lerarencompetenties (SBL)
  • trainingen op maat
  • teambuildingsdagen
  • teamuitje in de natuur als inspiratiebron of ter evaluatie

  Daarnaast werk ik vanuit de lerarencompetenties, zoals geformuleerd door SBL.

  De verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te onderscheiden:

  • de interpersoonlijke rol
  • de pedagogische rol
  • de vakinhoudelijke & didactische rol
  • de organisatorische rol.

  Deze beroepsrollen worden vervuld in vier typen situaties die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar: – het werken met leerlingen

  • met collega’s
  • met de omgeving van de school
  • met zichzelf.