Coaching op school, opleiding en bedrijf

Visie op coaching

Coaching is een manier van begeleiding waarin de werknemer geprikkeld wordt het beste uit zichzelf te halen en optimaal te presteren met behoud van balans, energie en werkplezier.

Afhankelijk van de hulpvraag is de coach primair gericht op begeleiding in samenhang met de werksituatie. Privé-omstandigheden en werksituatie zijn nauw met elkaar verbonden, zo nodig zal aandacht besteed worden aan beide levensgebieden.

Het coachingstraject is toekomst- en oplossingsgericht, waarbij zowel de werkgever als de werknemer gebaat is.

De coaching is gericht op zelfsturing, zelfinzicht, zelfreflectie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We onderzoeken de patronen die het functioneren belemmeren.

  Individuele coaching

  • doelgericht en planmatig leren werken (timemanagement)
  • ontwikkelen van competenties zowel werk als persoonlijk gerelateerd
  • inzicht krijgen in effecten van gedrag
  • omgaan met veranderingen, werkdruk en stressvolle situaties
  • effectief en positief leren communiceren
  • positieve mindset met een pro-actieve en preventieve attitude
  • inzicht krijgen in kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen
  • terugval in prestatie door situaties in de privé-omstandigheden
  • het oplossen van vastgelopen werksituaties
  • leren conflicten te beheersen of op te lossen
  • hulp en begeleiding bij preventie, re-integratie en burnout
  • duurzaam inzetbaar
  • werk- en leefplezier in balans.

  Groepsdynamische procesbegeleiding, coaching en teambuilding

  hebben als uitgangspunt:

  • focussen op de gewenste situatie
  • voortborduren op succeservaringen
  • ervaringsleren
  • oplossingsgericht werken
  • feedback geven en ontvangen
  • positieve communicatie
  • psycho-educatie
  • inzicht krijgen, bewust worden en het nemen van verantwoordelijkheid.

   Begeleiding in het onderwijs

   • wat spiegelt dit kind jou?
   • positieve communicatie
   • begeleiding bij executieve vaardigheden
   • begeleiding bij hoogbegaafdheid
   • groepsdynamische procesbegeleiding, coaching en teambuilding
   • coaching lerarencompetenties (SBL)
   • trainingen op maat
   • teambuildingsdagen
   • teamuitje in de natuur als inspiratiebron of ter evaluatie

   Daarnaast werk ik vanuit de lerarencompetenties, zoals geformuleerd door SBL.

   De verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te onderscheiden:

    • de interpersoonlijke rol
    • de pedagogische rol
    • de vakinhoudelijke & didactische rol
    • de organisatorische rol.

   Deze beroepsrollen worden vervuld in vier typen situaties die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar:

    • het werken met leerlingen
    • met collega’s
    • met de omgeving van de school
    • met zichzelf.