Getalenteerdheid / hoogbegaafdheid / hoogsensitiviteit

Praktijk Timandra biedt expertise op het gebied van:

 • (h-)erkenning van talent in ontwikkeling als een gave van meervoudige-, hoge intelligentie(s), hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
 • vermeende persoonlijkheidsstoornissen ‘Twice Exceptionals’
 • zelfinzicht en bewustwording
 • kwaliteiten, valkuilen/vervormingen, allergieën en uitdagingen
 • metacognitie & mindset
 • autonomie vergroten
 • idealisme versus realiteitszin
 • doelgerichtheid; keuzes maken uit de schat aan ideeën
 • motivatie & discipline: uitvoeren, iets afmaken / volbrengen
 • sociale vaardigheid en – weerbaarheid; afgestemde communicatie, vriendschappen aangaan en behouden, empathie ontwikkelen
 • rust in je hoofd en rust in lijf; balans
 • zingevingsvraagstukken & levenskunst
 • de lat lager leggen (perfectionisme)

Ontwikkelen van executieve vaardigheden (leren / leren)

  • Plannen en organiseren: het vermogen om vooruit te denken, een plan te maken, prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen, in te schatten hoelang iets duurt
  • Flexibiliteit: je kunnen aanpassen als iets verandert (bijvoorbeeld een afspraak die niet doorgaat), een probleem anders oplossen, schakelen tussen activiteiten.
  • (Werk-)geheugen: dit is de tijdelijke opslagcapaciteit van ons brein, waarin we taak- en contextgerelateerde informatie bewerken (bijvoorbeeld een rekensom maken; samenwerken)
  • Inhibitie: het vermogen om impulsen (prikkels uit de omgeving of van binnenuit) te onderdrukken en je focus, aandacht te vergroten
  • Emotieregulatie: het adequaat aansturen van je emoties, zoals bijvoorbeeld op een gepaste manier boosheid uiten.
  • Taakinitiatie: het op tijd en op een efficiënte manier aan een taak beginnen.