Therapie

Praktijk Timandra biedt psycho-sociale therapie, coaching en training op maat, afgestemd op specifieke behoeften van uw persoonlijke hulpvraag.

In een kennismakingsgesprek van 30 minuten, bepalen we tijdens het intakegesprek de behandeldoelen en het meest geschikte begeleidingstraject. Dit gesprek is gratis.

Doelgroepen:

 • kind, jeugd, gezin, adolescent, volwassene
 • school, opleiding en bedrijf
 • gezinsrelaties, partnerrelaties

De werkwijze van therapie/coaching en training is:

 • begeleiding op maat, ieder mens is uniek
 • positief en toekomstgericht
 • het ontwikkelen van zelfinzicht en bewustzijn
 • oplossingsgericht en praktisch
 • het versterken van zelfvertrouwen, autonomie, passie en passie
 • het aanspreken van het zelfsturend – en zelf herstellend vermogen
 • contextuele probleemoplossing
 • integraal
 • het ontwikkelen van meesterschap over voelen, denken en gedrag
 • open minded-houding
 • zingeving en levenskunst (her-)vinden
 • prioriteiten leren stellen en keuzes leren maken
 • basisveiligheid en zelfvertrouwen (vertrouwen op eigen kracht) ontwikkelen
 • executieve vaardigheden vergroten en ontwikkelen (leren leren)
 • plezier, humor en creativiteit bevorderen.

Ik werk inventief en integratief en kijk naar het kind/de mens als geheel (holistisch) in al zijn fysieke, psychische, emotionele, sociale en spirituele (lees zingevings-) dimensies.
Een klacht in het ene gebied leidt vaak tot klachten in een ander gebied.

Welke klacht of probleemgebieden kunnen er zijn?

 • zelfbeeldproblematiek, verminderd zelfvertrouwen
 • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, obstipatie, buikpijn, onrust in het lichaam,
 • slaapproblemen, lusteloosheid, burn-out
 • gedragsproblemen als driftaanvallen, ruzie maken, gebrek aan concentratie
 • impulsiviteit, klachten binnen het autistisch spectrum
 • verslaving (computer- telefoonverslaving, eet-, drink- of drugsverslaving, gokverslaving) en tic’s
 • probleemgewoonten als haren trekken, nagelbijten, snel huilen, duimzuigen etc.
 • traumaverwerking (bijvoorbeeld scheidingsproblematiek, pest-slachtoffer, ouder-kindrelatie)
 • omgaan met rouw en verdriet
 • angsten (faalangst) en fobieën; vol hoofd, tobben
 • slaap-, eet – of zindelijkheidsproblemen
 • hechtingsproblemen, contactproblemen (knuffelen, intimiteit, aanraken)
 • omgaan met hoogbegaafdheid en hoog-sensitiviteit
 • omgaan met feedback; moeite met communicatie
 • moeilijkheden met planning, organisatie, motivatie (timemanagement) en discipline
 • perfectionisme
 • overbelasting, werkdruk, stress, burn-out
 • gezags- en opvoedingsproblematiek
 • moeite met samenwerken, sociale interventies, vriendschap aangaan en behouden
 • zingeving, tevredenheid, verminderd levensplezier / depressie.

  Integratieve therapeutische werkvormen:

  • psycho-educatie
  • oplossingsgerichte therapie: werken aan oplossingen, denken ik kansen en mogelijkheden
  • geweldloze communicatie-tools
  • cognitieve gedragstherapie o.a. : werken aan de invloed van gebeurtenissen, gedachten en gevoelens op het gedrag (o.a. R.E.T., NLP, ABC-schema)
  • speltherapie o.a.: gezelschapsspellen en andere spelletjes; drama/toneel
  • ondersteunende spellen en zingevingskaarten
  • lichaamswerk o.a.: ontspanningsoefeningen, krachtoefeningen, mimiek, houding
  • creatieve therapie o.a.: knutselen, tekenen, vision board, collages
  • natuurbeleving als metafoor
  • verhalen, metaforen, visualisaties, Innerchild en symbolen
  • Inner voice dialogue

  *in overleg praktische huiswerkopdrachten.