Workshops & trainingen

Trainingen / praatgroepen

Regelmatig en bij voldoende aanmeldingen (vanaf 3 à 4 deelnemers) biedt Praktijk Timandra trainingen en workshops aan in een cyclus van 6 à 8 keer.

Workshop Oud & Nieuw

 • Reflectie op 2024 en vooruitblik naar 2025
 • Vision board maken

Trainingen per leeftijdsgroep

 • sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining;
 • praatgroep hoogbegaafdheid voor kinderen en jongeren
 • HB-filosofiegroep
 • HS-vaardigheidstraining
 • executieve vaardigheidstraining
 • faalangsttraining

Relatietherapie / coaching

Wanneer:

 • u en uw partner er samen niet meer uitkomen
 • een van u beiden of u beiden andere verlangens of verwachtingen heeft
 • er vragen of problemen zijn bij emotie, communicatie, intimiteit of seksualiteit
 • er verschil in opvatting is over de taakverdeling in relatie of gezin
 • er vaak spanningen in uw relatie zijn
 • er sprake is van beschaamd vertrouwen
 • u geen tijd kunt vinden voor elkaar.

Samen met u brengt de coach/therapeut verschillende deelgebieden in kaart. U wordt zich bewust van de communicatie tussen u beiden, de manier van omgaan met elkaar en de wijze waarop de hulpvraag hierin een rol speelt.

Samen onderzoeken we wat nodig is, om de relatie weer in positieve richting te ontwikkelen.

U krijgt praktische tips, handvatten en oefenopdrachten.

Echtscheidingsbegeleiding

Trouwen is een werkwoord en scheiden ook.
Een echtscheidingsproces is een heel ingrijpende gebeurtenis voor kinderen en ouders.
Voor kinderen en jongeren is een onafhankelijk vertrouwenspersoon van groot belang.
(Preventieve) hulp en ondersteuning kan een hoop problemen voorkomen en oplossen.

Voor ouders en opvoeders:

   • ouders samen op één lijn
   • herstel van de gezagsrelatie
   • grenzen stellen
   • opvoeden met plezier
   • positieve communicatie binnen uw gezin

Gezinsbuilding

Met het hele gezin op gezellige en speelse wijze aan een prettige sfeer en open communicatie werken. Het onderlinge vertrouwen en de gezagsverhoudingen herstellen.

Hereniging van gezinnen

Gescheiden gezinnen of gezinnen waaruit een ouder is weggevallen worden begeleid bij het samenvoegingsproces van twee gedeelde gezinnen.

Ouder-opvoed-praatgroep

Positieve communicatie, praktisch, direct toepasbaar, oplossings- en toekomstgericht.